Excel Compare

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 3,4 MB
 • Lượt xem: 1.220
 • Lượt tải: 1.157
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Giới thiệu

Excel Compare là công cụ có thể giúp bạn giải quyết vấn đề trong việc tìm thủ công những sự khác biệt giữa các file Excel. Phần mềm này cho phép bạn so sánh các file Excel, các dòng của file Excel. Excel Compare so sánh dữ liệu ngay trong file bảng tính và hiển thị kết quả trên một sheet Excel mới. Bản báo cáo này hiển thị dữ liệu đã được thêm, xóa và thay đổi. Sử dụng công cụ này để phân tích những thay đổi đã tạo.

Excel Compare

Các tính năng chính:

 • Hỗ trợ tất cả các phiên bản của Microsoft Excel
 • Cho phép so sánh các sheet có chứa cấu trúc cơ sở dữ liệu
 • Cho phép so sánh bất kì dòng nào người dùng chọn
 • Cho phép so sánh tất cả các file trong 2 sổ địa chỉ khác nhau
 • Cho phép so sánh tất cả các sheet có cùng tên trong 2 sổ làm việc – workbook.
 • Tạo bản báo cáo khác biệt như một sheet Excel mới
 • Bản báo cáo khác biệt sẽ giữ định dạng của dữ liệu so sánh
 • Highlight các ô có sự thay đổi
 • Hỗ trợ cài đặt Project
 • Hỗ trợ lựa chọn lệnh.

Lamle

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.