CodeCompare

Tải về

3 (1) Devart Miễn phí 536 Dung lượng: 8,3 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2K/XP/2003/Vista/7

CodeCompare là một công cụ tiện dụng, dễ sử dụng, cho bạn một phương pháp mới để so sánh mã nguồn trong môi trường Visual Studio.

Integration with Visual Studio brings you all the features you lack all the time: Tích hợp với Visual Studio mang đến cho bạn tất cả các tính năng mà bạn có thể thiếu: biên tập Enhanced Visual Studio, mã gấp, các tuỳ chọn mã so sánh và kết nối các chức năng

CodeCompare có thể dễ dàng tích hợp với hệ thống kiểm soát bất kỳ của phiên bản có hỗ trợ so sánh bên ngoài. Bạn có thể hợp nhất các công cụ với sự giúp đỡ của các dòng lệnh.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 8,3 MB
  • Lượt xem: 582
  • Lượt tải: 536
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2K/XP/2003/Vista/7
Liên kết tải về
Link Download chính thức: