Express Assist

Tải về

3 (1) Ajsystems Dùng thử 381 Dung lượng: 8,3 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 7/Vista/XP

Express Assist là phần mềm sao lưu và khôi phục Outlook Express hàng đầu. AJSystems.com đã tạo phần mềm đầu tiên giúp sao lưu Outlook Express vào năm 1999. Có tới hàng ngàn người dùng trên oàn thế giới đã sử dụng Express Assist để sao lưu Outlook Express.

Express Assist 10 sẽ mở rộng các khả năng đã được cung cấp nhằm giúp người dùng có được một bản sao lưu và khôi phục đầy đủ dành cho Windows Mail và Windows Live Mail.

Các tính năng chính của Express Assist:

 • Làm việc với Outlook Express [OE], Windows Mail [WM] và Windows Live Mail [WLM].
 • Tạo một bản sao lưu copy của tất cả email (bao gồm tất cả các bản đính kèm)
 • Đối với OE, lưu và khôi phục bất kì folder email nào
 • Lưu lại tất cả cài đặt registry email quan trọng và dữ liệu hỗ trợ
 • Dễ dàng khôi phục email và tất cả các cài đặt sau một lỗi hệ thống
 • Sao lưu và khôi phục tài khoản email OE, WM hoặc WLM
 • Sao lưu và khôi phục các message Rule, Option và Preferences của email
 • Truyền email và cài đặt sang một máy tính mới
 • Truyền giữa các tài khoản OE, WM và WLM trên các máy khác nhau
 • Tìm kiếm message trong bản sao lưu không có trong các tài khoản OE, WM, hoặc WLM hiện tại
 • Tìm kiếm và hiển thị bất kì message nào trong file sao lưu mà không cần phải khôi phục lại
 • Sao lưu và khôi phục Windows Address Book.
 • Sao lưu và khôi phục Windows Contacts và Windows Live Contacts
 • Sao lưu và khôi phục Windows Live Calendar.
3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 8,3 MB
 • Lượt xem: 391
 • Lượt tải: 381
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 7/Vista/XP
Liên kết tải về
Link Download chính thức: