XAMPP for Linux 7.3.6 Phần mềm thiết lập hệ thống web server

Tải về

5 (2) Apache Friends Miễn phí 2.544 Dung lượng: 63 MB Ngày: Yêu cầu: Linux

XAMPP 7.3.6 - bộ công cụ tổ hợp bao gồm Apache web server, MySQL, PHP và Perl dành cho nền tảng ứng dụng hệ điều hành Linux...

Đối với nhiều người, việc cài riêng lẻ hoặc lần lượt từng thành phần như Apache web server, MySQL, PHP và Perl là một quá trình phức tạp và thường xuyên xảy ra lỗi. Và từ khi XAMPP ra đời, tất cả các vấn đề trên đã được giải quyết nhanh chóng, đơn giản. Người sử dụng chỉ việc tải về máy, cài đặt, hoặc chỉ cần giải nén và bắt đầu sử dụng.

Bộ tổ hợp XAMPP 1.7.2 dành cho Linux bao gồm: Apache 2.2.12, MySQL 5.1.37, PHP 5.3.0 & PEAR + SQLite 2.8.17/3.6.16 + multibyte (mbstring) support, Perl 5.10.0, ProFTPD 1.3.2a, phpMyAdmin 3.2.0.1, OpenSSL 0.9.8k, GD 2.0.1, Freetype2 2.1.7, libjpeg 6b, libpng 1.2.12, gdbm 1.8.0, zlib 1.2.3, expat 1.2, Sablotron 1.0, libxml 2.7.2, Ming 0.4.2, Webalizer 2.21-02, pdf class 009e, ncurses 5.3, mod_perl 2.0.4, FreeTDS 0.63, gettext 0.17, IMAP C-Client 2007e, OpenLDAP (client) 2.3.11, mcrypt 2.5.7, mhash 0.8.18, eAccelerator 0.9.5.3, cURL 7.19.3, libxslt 1.1.8, phpSQLiteAdmin 0.2, libapreq 2.08, FPDF 1.6, XAMPP Control Panel 0.6, bzip 1.0.5, PBXT 1.0.08-rc, PBMS 0.5.08-alpha, ICU4C Library 4.2.1

Những tính năng chính của XAMPP:

- Hoàn toàn miễn phí

- Dễ dàng cài đặt, sử dụng và xóa bỏ khi không cần thiết. Chỉ việc tải về máy, cài đặt hoặc giải nén để bắt đầu sử dụng, xóa bỏ toàn bộ thư mục XAMPP trên hệ thống khi không cần dùng đến nữa.

Sau khi tải về máy, người sử dụng có thể thực hiện theo các bước sau:

1. Đăng nhập vào hệ thống Linux với tài khoản administrator root:

su

2. Giải nén file tới thư mục /opt:

tar xvfz xampp-linux-1.7.2.tar.gz -C /opt

Chú ý: bạn chỉ nên sử dụng câu lệnh này để giải nén và cài đặt XAMPP, không nên sử dụng bất kỳ công cụ giải nén nào của Microsoft Windows, điều này sẽ làm cho chương trình không hoạt động. Cài đặt mới hay cài đè lên các phiên bản khác cũng chỉ nên sử dụng câu lệnh cú pháp này.

Hoàn thành câu lệnh, XAMPP đã được cài đặt vào hệ thống Linux tại thư mục /opt/lampp

3. Để kích hoạt XAMPP, bạn hãy sử dụng câu lệnh sau:

/opt/lampp/lampp start

Người sử dụng sẽ nhìn thấy các dấu hiệu sau trên màn hình hiển thị:

Starting XAMPP 1.7.2...
LAMPP: Starting Apache...
LAMPP: Starting MySQL...
LAMPP started.

Các thành tố cơ bản và cần thiết nhất Apache và MySQL để ứng dụng web server có thể hoạt động.

4. Kiểm tra cơ bản hệ thống:

Để kiểm tra xem ứng dụng đã có thể hoạt động chưa, bạn hãy khởi động trình duyệt, và nhập vào địa chỉ:

http://localhost

Nếu kết quả hiển thị như hình bên dưới nghĩa là hệ thống đã được cài đặt và hoạt động ổn định

Giao diện chính của XAMPP khi hoạt động

Một số chú ý về vấn đề bảo mật:

- XAMPP thực ra không phải là một chương trình ứng dụng, mà là một công cụ phát triến ứng dụng dành riêng cho các nhà lập trình, phát triển trong môi trường webserver. Do vậy, cách cài đặt, sử dụng và tùy chỉnh cũng khác hẳn so với các phần mềm ứng dụng thông thường, đối với những người lập trình, phát triển ứng dụng thì đó là thuận lợi, nhưng đối với người dùng phổ thông thì điều này sẽ là một rào cản khá lớn.

- Một số chú ý trong XAMPP:

- Tài khoản administrator(root) của MySQL không có password

- Các trường, dữ liệu... của MySQl có thể truy cập thông qua mạng

- Công cụ ProFTPD sử dụng mật mã mặc định là "lampp" cho các tài khoản của nhóm "nobody"

- Công cụ PhpMyAdmin cũng có thể điều khiển, truy cập thông qua mạng

- Ứng dụng MySQL và Apache đều hoạt động dưới cùng cấp tài khoản (nobody)

Để khắc phục những lỗi cơ bản trên, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:

/opt/lampp/lampp security

Câu lệnh này sẽ thực hiện một cuộc kiểm tra sơ bộ về tình hình an ninh, bảo mật của XAMPP, và khắc phục một số chức năng như tài khoản "lampp" và mật mã kết hợp.

Một số câu lệnh và cú pháp cơ bản trong XAMPP:

/opt/lampp/bin/Thư mục chính của XAMPP, câu lệnh /opt/lampp/bin/mysql thực thi và điều khiển ứng dụng MySQL
/opt/lampp/htdocs/Thư mục tài liệu gốc Apache DocumentRoot
/opt/lampp/etc/httpd.conffile cấu hình Apache
/opt/lampp/etc/my.cnffile cấu hình MySQL
/opt/lampp/etc/php.inifile cấu hình PHP
/opt/lampp/etc/proftpd.conf

file cấu hình ProFTPD (từ phiên bản 0.9.5)

/opt/lampp/phpmyadmin/config.inc.php

file cấu hình phpMyAdmin

Để ngừng sử dụng XAMPP, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:

/opt/lampp/lampp stop

Bạn sẽ nhìn thấy các thông báo sau:

Stopping LAMPP 1.7.2...
LAMPP: Stopping Apache...
LAMPP: Stopping MySQL...
LAMPP stopped.

Để gỡ bỏ XAMPP khỏi hệ thống, sử dụng câu lệnh sau:

rm -rf /opt/lampp

(theo apachefriends)

5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 7.3.6
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 63 MB
  • Lượt xem: 2.699
  • Lượt tải: 2.544
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Linux
Liên kết tải về
Link Download chính thức:
Tìm thêm: xampp

Có thể bạn quan tâm