BulkFileChanger

Tải về
3 (1) NirSoft Miễn phí 1.256 Dung lượng: 68,3 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7

BulkFileChanger 1.01 là một tiện ích nhỏ cho phép bạn có thể tạo danh sách các file từ nhiều thư mục, sau đó thực hiện một số hành động với chúng – thay đổi thời gian tạo, thay đổi, truy cập của chúng, thay đổi thuộc tính file (Read Only, Hidden, System), chạy một thực thi với các file này như tham số, copy/cut paste vào Explorer.

BulkFileChanger là một phần mềm thay thế cho tiện ích FileDate Changer cũ trước đây.

Yêu cầu hệ thống:

Tiện ích này làm việc với các phiên bản Windows từ Windows 2000 đến Windows 7

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 68,3 KB
  • Lượt xem: 1.563
  • Lượt tải: 1.256
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức: