Flapture 1.0

Tải về
5 (1) Julian Kussman Miễn phí 5.065 Dung lượng: 118 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 2K/XP/2003/Vista/Vista64/7/7 x64

Flapture là ứng dụng cho phép bạn chụp một khung hình trong phim thành ảnh JPG.

Sau khi mở ứng dụng, bạn nhắp nút Open Directory để cho biết thư mục chứa tập tin FLV, nhắp nút Select Destination để chỉ định thư mục chứa ảnh. Kế tiếp, chọn tập tin FLV trong khung FLV Directory bên trái và nhắp nút Play để phát. Khi xem đến cảnh cần chụp, bạn nhắp nút Pause để dừng lại và nhắp hình chiếc máy ảnh bên dưới để chụp. Do ứng dụng tự động đặt tên ảnh, khi chụp xong một ảnh, bạn cần tìm đến thư mục chứa ảnh để đặt tên lại, rồi mới có thể chụp tiếp ảnh khác.

5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 118 KB
  • Lượt xem: 5.066
  • Lượt tải: 5.065
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2K/XP/2003/Vista/Vista64/7/7 x64
Liên kết tải về

Link Download chính thức: