Flash Image Rotator

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,1 MB
  • Lượt xem: 738
  • Lượt tải: 734
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2000/2003/7/Vista
Giới thiệu

Flash Image Rotator Pro là công cụ thiết kế Flash dùng để tạo ra các tựa đề với hiệu ứng đặc biệt trên trang web.

Flash Image Rotator Pro

Tính năng:

• Hỗ trợ nhập nhiều hình ảnh vào Configuration Program.

• Đầy đủ chức năng, không hạn chế về thời gian.

• Script được tùy chỉnh hiệu quả.

• Cấu hình thông số script thông qua Windows Configuration Program.

• Tự động tạo ra các thông số script.

• Hỗ trợ xem trước script.

Đặng Hương

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo