A-PDF Image Extractor

Tải về
3 (1) A-PDF Dùng thử 262 Dung lượng: 4,3 MB Ngày: Yêu cầu: Windows NT/2000/XP/Vista/7

A-PDF Image Extractor là phần mềm đơn giản, hoạt động nahnh, cho phép người dùng có thể trích xuất ảnh từ các file PDF. Người dùng có thể tái sử dụng và chỉnh sửa các file ảnh sau khi trích xuất. A-PDF Image Extractor có thể xử lý một nhóm các file PDF trong cùng lúc và lưu lại file ảnh đầu ra theo các định dạng khác nhau. Phần mềm này cũng cung cấp tinish năng lọc kích cỡ ảnh và một chức năng xem trước nhằm cho phép bạn xóa các bức ảnh không mong muốn trước khi lưu lại ảnh.

Tại sao nên dùng A-PDF Image Extractor

Trích xuất ảnh theo nhóm từ các file PDF

Người dùng có thể tái sử dụng hoặc chỉnh sửa ảnh được trích xuất với Adobe® PhotoShop, Microsoft® Window hoặc các trình chỉnh sửa ảnh khác.

Hỗ trợ lọc ảnh bên trong PDF

Bao gồm: LZWDecode, FlateDecode, RunLengthDecode, CCITTFaxDecode (TIFF), JBIG2Decode (JBig2), DCTDecode (JPEG), JPXDecode (JPEG 2000).

Lưu lại 10 loại định dạng ảnh

Bao gồm: TIFF, JPEG, GIF, BMP, PNG, TGA, PCX, ICO, JP2 (JPEG 2000), DCX.

Lật và xoay ảnh đã trích xuất

Trước khi lưu lại ảnh, bạn có thể lật và xoay ảnh.

Xem trước các bức ảnh đã trích xuất được

Trước khi lưu lại ảnh, bạn có thể xem trước chúng và quyết định lưu lại bức ảnh nào.

Tiết kiệm thời gian

Phần mềm này sẽ trích xuất ảnh từ một nhóm các file PDF rất dễ dàng. Nó cung cấp chức năng kéo và thả để thêm các file đơn, hoặc thêm tất cả các file từ một folder/sổ địa chỉ chỉ với một lần kích.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 4,3 MB
  • Lượt xem: 271
  • Lượt tải: 262
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows NT/2000/XP/Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế