Flickery for Mac

Tải về
3 (1) Eternal Storms Software Dùng thử 238 Dung lượng: 9,1 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.5 PPC/Intel/10.6 Intel

Flickery là ứng dụng màn hình của flickr.com dành cho Mac OS X 10.5 "Leopard". Chương trình này cho phép tìm duyệt và hiển thị trong cửa sổ đầy đủ, chế độ toàn màn hình, khả năng đưa lời bình vào các bức ảnh, quản lý tùy thích và tập hợp ảnh, đăng tải các bức ảnh riêng, tìm kiếm ảnh trên toàn bộ cơ sở dữ liệu của Flickr, hiển thị các bức ảnh liên lạc, tìm duyệt và thêm nhóm,…

Phiên bản mới này có:

• Ngày tháng có thể chỉnh sửa trước khi đăng tải

• "MY FLICKR" sẽ hiển thị các mục tin của mọi người bạn đã thêm lời bình

• "CONTACTS" đã có thể tải nhiều mục hơn

• Twitter hoạt động trở lại bằng cách sử dụng XAuth

• Loại bỏ các phần không cần thiết

• Hiển thị thông tin đã được hợp nhất (thứ tự thông tin)

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 9,1 MB
  • Lượt xem: 239
  • Lượt tải: 238
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.5 PPC/Intel/10.6 Intel
Liên kết tải về

Link Download chính thức: