FolderMage Pro 1.0.0.21

Tải về

5 (2) Privacy-care Lab Dùng thử 5.821 Dung lượng: 1,6 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP / 2003 / Vista / 7

FolderMage Pro là một ứng dụng được thiết kế cho phép bạn đặt mật khẩu bảo vệ tất cả các thông tin riêng tư hay nhạy cảm trên ổ cứng của bạn và thiết bị bên ngoài. Bạn có thể làm cho các tập tin và thư mục của bạn không thể truy cập được, ẩn, bảo vệ chúng khỏi bị xóa, sửa đổi, thực thi hạn chế với phần mềm này.

Dữ liệu được bảo vệ không thể truy cập được bởi bất kỳ người dùng hay ứng dụng khác - sẽ không có vấn đề cho dù họ có cố gắng làm thế nào để truy cập - từ cục bộ hoặc net. Giao diện trực quan của FolderMage Pro phù hợp với nhu cầu của tất cả mọi người - từ người mới dùng đến các chuyên gia. Số lượng tập tin/ thư mục trên máy tính mà bạn có thể bảo vệ với FolderMage Pro là không giới hạn.

Một số điểm nổi bật của chương trình:

- Cho phép ẩn các thư mục, chỉ có mật khẩu của chủ sở hữu mới truy cập được
- Cung cấp 5 phương pháp bảo vệ: Hide, Lock, Hide & Lock, Read Only, Deny ExecutionTrue Stealth
- Có khả năng lựa chọn loại tập tin để bảo vệ
- Không có sửa đổi cấu trúc hệ thống tập tin được thực hiện trong khi sử dụng chương trình
- Việc sử dụng và gỡ bỏ cài đặt của FolderMage Pro được bảo vệ với mật khẩu duy nhất...

(theo Softpedia)

5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,6 MB
  • Lượt xem: 5.829
  • Lượt tải: 5.821
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP / 2003 / Vista / 7
Liên kết tải về
Link Download chính thức: