Forbin Security Suite

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 17 MB
  • Lượt xem: 238
  • Lượt tải: 236
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows All
Giới thiệu

Forbin Security Suite là giải pháp bảo mật doanh nghiệp cuarbanj. Phần mềm này bao gồm Forbin Secure Email Server, Forbin Chat Server và Forbin Security Suite. Mã hóa các file, chat với độ tin cậy cao và gửi email được mã hóa mà không phải thông qua một server email nào cả.

Secure Email - Khi bạn gửi một message, trước tiên nó sẽ mã hóa 32 ký tự ngẫu nhiên (256 bit) rồi mới gửi nó tới server đích. Phương pháp này sẽ đảm bảo được quyền cá nhân trong khi truyền. Khi server đích nhận được message, nó sẽ tự động giải mã nó, xem ai là người nhận, sau đó tái mã hóa nó bằng key của người nhận. Bên cạnh đó, cũng có tính năng tự động mã hóa các bản đính kèm.

Secure Chat - Giao tiếp với người khác với độ an toàn cao. Giống như Forbin Email, tất cả message của bạn đều được mã hóa trước khi gửi tới server. Hỗ trợ truyền chat và file.

Secure Instant Messaging - Gửi message bí mật tới một hoặc nhiều người nhận mà người khác không biết được.

Secure Files - Mã hóa và giải mã các file rất dễ dàng. Phần mềm này biết được mã 256 bit của bạn nên bạn sẽ không phải điền chúng.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo