Foxy SEO Tool for Firefox 0.8.3

Tải về
  • Đánh giá:
    3,8 ★ 9 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 2.392
  • Lượt tải: 2.376
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Firefox 2.0 – 3.6.*
Giới thiệu

Add-ons Foxy SEO Tool sẽ cài đặt một thanh công cụ (toolbar) nên trình duyệt Firefox mà toolbar này chứa hàng loạt các công cụ khác do các bên thứ ba phát triển để đánh giá, xếp hạng trang web dựa trên các công cụ tìm kiếm, đưa ra những gợi ý cụ thể để tối ưu khả năng được tìm thấy của trang web của bạn trên các công cụ tìm kiếm hàng đầu (Google, Yahoo, Bing, Ask).

Foxy SEO tool liên kết với bên thứ ba là Copyscape để phát hiện đạo văn, phân tích lưu lượng, xếp hạng website thì dựa trên Alexa, Google Analytics, Quarkbase để phân tích thông tin trang web, liên kết với các site thông tin xã hội hàng đầu để gửi thông tin trang web của bạn. Và điều hay nhất của add-ons này tất cả những tính năng đó được gộp lại trên toolbar để dễ dàng chọn lựa và có thể ứng dụng trên trang web bất kỳ, bạn chỉ việc mở trang web bạn định đánh giá ra, và kích vào thông tin bạn muốn kiểm tra trên toolbar Foxy SEO Tool là kết quả sẽ được mở ra ở một tab mới.

Theo XHTT

Liên kết tải về