TabScope for Firefox

Tải về

3 (1) Gomita Miễn phí 241 Dung lượng: 56,3 KB Ngày: Yêu cầu: Firefox 3.6 - 5.*

Xem nội dung của mỗi tab có thể khá tốn thời gian, vì vậy Tab Scope làm việc này dễ dàng hơn bởi bạn có thể xem trước và định vị nội dung của tab thông qua một cửa sổ nhỏ hiển thị bên dưới tab. Bạn cũng có thể click trực tiếp vào các link và nút trong ô xem trước cũng như cuộn hoặc chuyển tới nội dung cần xem bằng cách cuộn chuột như đối với trang web đầy đủ.

TabScope for Firefox

Theo TGDD

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 56,3 KB
  • Lượt xem: 254
  • Lượt tải: 241
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Firefox 3.6 - 5.*
Liên kết tải về
Link Download chính thức: