FTP Voyager Upload và download dữ liệu từ máy tính lên host và ngược lại

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 4 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 4,3 MB
  • Lượt xem: 4.245
  • Lượt tải: 4.225
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7
Giới thiệu

FTP Voyager 15.2.0.19 là chương trình dùng để download hoặc upload file từ máy tính đến các máy chủ trên internet qua giao thức FTP. FTP Voyager có giao diện rất giống với Explorer nên rất dễ sử dụng đối với người dùng mới bắt đầu, đặc biệt nó có khả năng tiếp tục tải file rất hữu dụng nếu như quá trình tải bị đứt nửa chừng hay khi phải download những file có dung lượng lớn.

FTP Voyager

Bạn cần có những thông tin sau đây để kết nối đến webhosting của bạn:

- Name: Bạn có thể nhập vào tên bạn hay bất kỳ.
- Decription: Có thể để trống hay nhập vào bất kỳ.
- FTP Site: Là địa chỉ IP của webhosting của bạn
- Default Directory: Có thể để trống hay nhập vào thư mục mặc đinh mà bạn muốn kết nối đến.
- User ID: Đây là Username trong quá trình bạn tạo hộp thư mail trên webhosting của bạn.
- Password: Đây là Password trong quá trình bạn tạo hộp thư mail trên webhosting của bạn.

Sau khi nhập đầy đủ những thông tin cần thiết, bạn chỉ cần nhấn nút Connect để kết nối đến webhosting của bạn...

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.