GeForce 256 (WinXP/2k) 71.89

Tải về
  • Đánh giá:
    3,3 6 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 19,4 MB
  • Lượt xem: 7.352
  • Lượt tải: 7.348
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Windows XP/2000
Giới thiệu

GeForce 256 (WinXP/2k) 71.89

Hỗ trợ cho GeForce 6200 với TurboCache™, NVIDIA PureVideo™, và NVIDIA SLI™
Hỗ trợ Microsoft® DirectX® 9.0c và OpenGL® 1.5
Giải quyết vấn đề khi chạy GPUs trong chế độ SLI

Cài đặt với ngôn ngữ khác tại đây hoặc tại đây.

Gợi ý cài đặt

Tiện ích hỗ trợ Download nên được vô hiệu hóa khi download driver.

Không chạy phần mềm bảo vệ virus trên máy tính khi đang cài đặt driver. Việc này nhằm đạt cấu hình chính xác khi cài đặt.

Trước khi cài đặt driver mới, phải đảm bảo rằng bạn đã gỡ bỏ toàn bộ driver hiển thị NVIDIA trong Windows Control Panel. Vào Start > Windows Control Panel (hoặc Control Panel) > Add/Remove Programs và tìm thử "NVIDIA Windows Display Drivers" hoặc "NVIDIA Display Drivers" sau đó chọn Remove.

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.