GSA Backup Manager Quản lý sao lưu

Tải về

3 (1) GSA Dùng thử 200 Dung lượng: 6,9 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/7/Vista

GSA Backup Manager là chương trình hỗ trợ người sử dụng tạo bản sao lưu thường xuyên cho các file máy tính và lưu trữ chúng trên thiết bị ngoài hoặc hệ thống file cục bộ. Bạn có thể chọn file cần sao lưu theo nhiều cách thức với thiết lập bộ lọc. Khi chọn xong các file để theo dõi, chúng sẽ được ghi ra hệ thống sao lưu khi có thay đổi.

Chương trình này còn có thể sao lưu file trên thiết bị ngoài (như USB Stick) khi kết nối với máy tính. Điều này tạo cơ hội cho bạn kết nối thẻ USB để GSA Backup Manager có thể tự động tạo bản sao lưu (làm mới những file đã thay đổi trong lưu trữ sao lưu).

Sau đó, mọi dữ liệu đó sẽ được lưu trữ ra thẻ USB dưới dạng bản sao lưu. Bạn có thể dễ dàng khôi phục các file cũng như tải bản sao lưu và trình duyệt trong những file đó.

GSA Backup Manager

Tính năng:

- Tạo bản sao lưu.

- Sao lưu file trên thiết bị ngoài (như USB Stick) khi kết nối với máy tính.

Đặng Hương

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 6,9 MB
  • Lượt xem: 210
  • Lượt tải: 200
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/7/Vista
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm