Tổng hợp công thức chế tạo trong Green Hell

  • 7 Đánh giá

Green Hell là game sinh tồn trong rừng rậm vô cùng khó khăn với đầy rẫy thử thách. Trò chơi này không hướng dẫn cách để tồn tại trong thiên nhiên khắc nghiệt, mà người chơi phải tự tìm hiểu và thử nghiệm mọi thứ.

Với những thứ đơn sơ có sẵn trong rừng, game thủ phải xây dựng nơi trú ẩn, làm bẫy săn thú, chế tạo công cụ, đồng thời chiến đấu với nguy cơ bệnh tật và hiểm họa rình rập khắp nơi.

Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu tất cả các công thức chế tạo hiện có trong Green Hell, bao gồm vũ khí, nước uống và thức ăn, công cụ săn bắn và câu cá,...

Cách chế tạo trong Green Hell

Để bắt đầu chế tạo trong Green Hell, đầu tiên người chơi cần mở Inventory và chọn biểu tượng chế tạo, sau đó di chuyển các vật phẩm chế tạo trong balo vào tảng đá.

Có rất nhiều thứ để người chơi chế tạo trong game sinh tồn ở rừng rậm - Green Hell
Có rất nhiều thứ để người chơi chế tạo trong game sinh tồn ở rừng rậm - Green Hell

Công thức chế tạo vũ khí

Rìu

Loại rìuVật phẩm chế tạo
Stone AxeSmall Stone + Stick
Stone PickaxeStick + Stone Blade + Rope
AxeStick + 2 Small Stone + Rope
Blade AxeStick + 3 Stone Blade
Bone AxeStick + 2 Bone + Rope
Metal AxeStick + Metal Axe Cast + Rope
Metal PickaxeMetal Blade Cast + Stick + Rope
Obsidian AxeObsidian Stone + Stick + Rope

Lưỡi hái

Loại lưỡi háiVật phẩm chế tạo
Stone Blade2 Small Stone
Stick Blade2 Small Stick + Small Stone + Rope
Bone knifeBone + Rope
Obsidian BladeObsidian Stone + Small Stone +Rope
Metal BladeMetal Blade Cast + Rope

Cung và tên

Loại cung và tênVật phẩm chế tạo
BowLong Stick + Rope
Bamboo BowLong Bamboo Stick + Rope
Arrow2 Feather + Small Stick
Metal ArrowMetal Arrowhead Cast + x2 Feather + Small Stick + Rope

Giáo

Loại giáoVật phẩm chế tạo
Weak SpearLong Stick
Four Pronged Spear2 Small Stick + Long Stick + Rope
Bamboo SpearLong Bamboo Stick
Four Pronged Spear2 Small Stick + Long Bamboo Stick + Rope
Stone SpearStone Blade + Long Stick + Rope
Bone SpearBone + Long Stick + Rope
Metal SpearMetal Blade Cast + Long Stick + Rope
Obsidian SpearObsidian Stone + Long Stick + Rope

Công thức chế tạo liên quan đến ăn uống

Công thức nấu ăn

Món ănNguyên liệu
Bone SoupĐun sôi nước và Bone trong Coconut Bidon
Boiled WaterĐun sôi nước trong Coconut Bidon
Antivenom infusionĐun sôi nước và Purple Flower hoặc Tobacco Leave trong Coconut Bidon
Fever infusionĐun sôi nước và Amara Flower trong Coconut Bidon
Antiparasitic infusionĐun sôi nước và Shaped Mushrooom trong Coconut Bidon
Meat stewĐun sôi nước và Fresh Meat trong Coconut Bidon

Công thức chế tạo công cụ liên quan đến thức ăn

TênVật phẩm chế tạo
Bamboo Dryer3 Long Bamboo Stick + 14 Bamboo Stick + 7 Rope
Bamboo Smoker4 Long Bamboo Stick + 14 Bamboo Stick + 6 Rope + 5 Banana Leaf
Dryer7 Long Stick + 11 Rope + 11 Small Stick + 3 Bone Needle
Smoker3 Long Stick + 6 Small Stick + 3 Rope + 3 Banana Leaf
Grill Rack6 Long Stick+ 2 Rope

Công thức chế tạo công cụ liên quan đến nước uống

TênVật phẩm chế tạo
Water Collector4 Long Stick (hoặc tre) + 4 Stick (hoặc tre) + 4 Rope + 11 Banana Leaf
Water Filter2 Long Stick (hoặc tre) + 4 Log (hoặc tre) + 2 Rope + 3 Charcoal + 2 Stone

Công thức chế tạo liên quan đến câu cá và săn bắn

TênVật phẩm chế tạo
Fishing RodLong Stick + Rope + 2 Feather + Brazil Nut Shell
Bamboo Fishing RodLong Bamboo Stick + Rope + 2 Feather + Brazil Nut Shell
Fish HookFish Bone
Bone HookBone Needle
Cage Trap6 Small Stick + 16 Stick x16 + 4 Rope
Fishing Rod Trap2 Log + Long Stick + 4 Rope + 2 Small Stick + Fish Hook
Killer Trap4 Log + Long Stick + 7 Rope + Stick + 4 Small Stick
Large Stick Fish Trap50 Stick
Prawn TrapBamboo Log x1 + Rope x2
Snare TrapLog x2 + Long Stick x1 + Rope x8 + Stick x2
Stick Fish Trap27 Stick
Stone Trap3 Small Stick + Big Stone + Rope
Bow Trap (cho con người)4 Long Stick + 5 Rope + 2 Stick + Small Stick
Spike Trap (cho con người)12 Stick + Small Leaf pile

Công thức chế tạo áo giáp

TênVật phẩm chế tạo
Leaf ArmorBanana Leaf + 2 Rope
Stick ArmorBanana Leaf + 3 Stick + 2 Rope
Bamboo ArmorBanana Leaf + 3 Bamboo stick + 2 Rope
Bone ArmorBanana Leaf + 3 Bone + 2 Rope
Armadillo ArmorBanana Leaf + Armadillo Shell + 2 Rope
Metal ArmorBanana Leaf + 3 Metal Armor Cast + 2 Rope

Công thức chế tạo công cụ

Tên Vật phẩm chế tạo
Coconut BidonCoconut + Rope
Hand DrillStick + Small Stick
Hand Drill PlankSmall Stick + Plank
Tribal Firestarter2 Stick + 2 Rope
Fire BowBow + Small Stone + Small Stick + Plank
Weak TorchStick + Rope
TorchStick + Rope + Wood Resin
Drums2 Log + 2 Baby Tapir Skin + 2 Rope

Công thức chế tạo dụng cụ y tế

TênVật phẩm chế tạo
Leaf BandageMolineria Leaf
Ash DressingLeaf Bandage + Ash
Tobacco DressingLeaf Bandage + Tobacco Leaf
Honey DressingLeaf Bandage + Honeycomb
Lily DressingLeaf Bandage + Plantain Lily Leaf
Goliath DressingLeaf Bandage + Goliath birdeater Ash

Công thức xây dựng căn cứ trú ẩn

TênVật phẩm chế tạo
Hut Shelter3 Long Stick + 8 Stick + Rope + 13 Palm Leaf
Medium Shelter6 Log + 10 Long Stick + 11 Rope + 48 Palm Leaf
Medium Bamboo Shelter24 Long Bamboo Stick + 10 Rope + 59 Palm Leaf
Small Bamboo Shelter2 Bamboo Log + 8 Long Bamboo Stick + 9 Rope + 26 Palm Leaf
Small Shelter2 Bamboo Log + 8 Long Bamboo Stick + 9 Rope + 26 Palm Leaf
Frame6 Log + 5 Long Stick + 4 Rope x4
Bamboo Frame6 Bamboo Log + 5 Long Bamboo Stick + 4 Rope
Wall9 Long Stick
Bamboo Wall9 Long Bamboo Stick
Wooden Doorway7 Long Stick
Bamboo Doorway7 Long Bamboo Stick
Short Wall4 Stick + 2 Long Stick
Bamboo Short Wall4 Bamboo Stick + 2 Long Bamboo Stick
Side Doorway6 Long Stick
Bamboo Side Doorway6 Long Bamboo Stick
Balcony2 Log + 4 Long Stick + 6 Rope
Bamboo Balcony2 Bamboo Log + 4 Bamboo Long Stick + 6 Rope
Ladder2 Long Stick + 4 Stick + 4 Rope
Bamboo Ladder2 Long Bamboo Stick + 4 Bamboo Stick + 4 Rope
Shed2 Log + 5 Long Stick + 5 Rope
Bamboo Shed2 Bamboo Log + 5 Long Bamboo Stick + 5 Rope
Palm Roof16 Palm Leaf
Banana Roof16 Banana Leaf

Công thức chế tạo giường

TênVật phẩm chế tạo
Leaf Bed10 Palm Leaf
Banana Leaf Bed4 Log + 8 Stick + 6 Long Stick + 8 Palm Leaf
Log Bed4 Log + 8 Stick + 6 Long Stick + 8 Palm Leaf
Bamboo Log Bed4 Bamboo Log + 8 Bamboo Stick + 6 Long Bamboo Stick + 8 Palm Leaf

Công thức xây dựng công trình bằng bùn

TênVật phẩm chế tạo
Mud Mixer4 Stick + 8 Log
Mud Wall8 Mud Brick
Short Mud Wall4 Mud Brick
Mud Doorway4 Mud Brick
Mud Side Doorway4 Mud Brick
Window Wall5 Mud Brick
Mud Roof7 Mud Brick
Mud Roof with Notch5 Mud Brick
Fireside Wall4 Mud Brick
Mud Shed Wall4 Mud Brick

Công thức chế tạo kho lưu trữ

TênVật phẩm chế tạo
Bamboo Logs6 Long Bamboo Stick + 4 Rope
Bamboo Sticks2 Long Bamboo Stick + 2 Bamboo Stick + 3 Rope
Banana Leaves3 Long Stick + 2 Rope
Big Stones18 Stick + 6 Rope
Logs6 Long Stick + 4 Rope
Long Bamboo Sticks4 Long Bamboo Stick + 2 Rope
Long Sticks4 Long Stick + 2 Rope
Palm Leaves3 Long Stick + 2 Rope
Ropes4 Long Stick + 4 Rope
Small Sticks4 Stick + 2 Rope
Small Stones12 Stick + 4 Rope
Sticks3 Long Stick + 3 Rope
Storage Box10 Stick + 2 Mud Brick + 2 Plank
Weapon Rack7 Long Stick + 4 Rope

Công thức chế tạo công cụ trồng cây

TênVật phẩm chế tạo
Small Planting Box4 Stick + 4 Plank
Large Planting Box4 Stick + 4 Log

Công thức chế tạo lửa

TênVật phẩm chế tạo
Campfire8 Small Stick + 12 Stick + 4 Big Stone + 8 Small Stone
Small Campfire6 Small Stick + 8 Stick
Stone Ring4 Big Stone + 8 Small Stone
Mud Charcoal Furnace3 Mud Brick
Mud Forge5 Long Stick + 6 Mud Brick

Công thức chế tạo khuôn

TênVật phẩm chế tạo
Armor MoldEmpty Mold + Melted Iron Ore + Stick
Arrow MoldEmpty Mold + Melted Iron Ore + Arrow
Axe MoldEmpty Mold + Melted Iron Ore + Stone Axe
Blade MoldEmpty Mold + Melted Iron Ore + Stone Blade
Cập nhật: 04/09/2023
  • 12.659 lượt xem
Xem thêm: Green Hell