HiFi MP3 Recorder Joiner 1.10 Chương trình ghi âm

Tải về

3 (1) HiFi-Soft Dùng thử 2.596 Dung lượng: 2,6 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/NT/ME/2000/XP/Server 2003/Vista

Đây là chương trình ghi âm nhanh, mạnh có thể suất ra hầu hết các định dạng Audio chuyên dụng như MP3, WMA, WAV, OGG, RAW.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 1.10
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,6 MB
  • Lượt xem: 2.621
  • Lượt tải: 2.596
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/NT/ME/2000/XP/Server 2003/Vista
Liên kết tải về

Có thể bạn quan tâm