Lossless MP3 Cutter Joiner 6.1.9 Công cụ cắt file nhạc

Tải về
4,3 (3) Accmeware Corporation Dùng thử 4.174 Dung lượng: 2 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Lossless MP3 Cutter Joiner là một ứng dụng chia nhỏ, tham gia và cắt các file mp3 mà không làm giảm chất lượng file cũng như những nỗ lực tái mã hóa lại file.

Lossless MP3 Cutter Joiner

Các tính năng chính:

 • Cắt file MP3 thành các file mp3 có kích thước được quy định hoặc theo ý người dùng.
 • Cắt MP3 theo biên độ âm thanh.
 • Cắt MP3 theo điểm bắt đầu và kết thúc
 • Hỗ trợ chế độ cắt hàng loạt.
 • Hợp nhất các tập tin MP3 trực tiếp vào một tập tin lớn mà không làm giảm chất lượng.
 • Chia nhỏ tập tin MP3.
 • Hỗ trợ song song cắt và tham gia MP3, bạn có thể chạy 16 nhiệm vụ đồng thời.
 • Sao chép và lưu thẻ âm thanh từ các file nguồn.
 • Hỗ trợ chế độ hàng loạt và có thể xử lý hàng trăm file MP3 cùng một lúc.
 • Hỗ trợ các hoạt động khác nhau: Beep/Play Sound/Exit/Lock/Log Off/Stand By/Hibernate/Restart/Shutdown.

An Nhiên

4,3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 6.1.9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 2 MB
 • Lượt xem: 4.731
 • Lượt tải: 4.174
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về

Có thể bạn quan tâm