Hyperdock for Mac

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 3,3 MB
  • Lượt xem: 560
  • Lượt tải: 554
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.6 Intel
Giới thiệu

Trong OS X, bạn có thể phải chuột vào icon dock để xem các cửa sổ đang được mở, nhưng thiếu ảnh thumbnail khiến việc phân biệt chúng rất khó khăn. (Người dùng cũng có thể kích và giữ một ứng dụng để có được Exposé các cửa sổ của ứng dụng này, nhưng nó vẫn không giúp ích được gì nhiều).

Hyperdock for Mac giúp bạn có thể di chuyển chuột qua các icon trên dock, đóng các cửa sổ ngay tại đó và còn rất nhiều tính năng quản lý cửa sổ khác ngay trong bảng Preference của ứng dụng.

Hyperdock for Mac

Tính năng HyperDock cho Mac OS:

- Move & thay đổi kích thước cửa sổ bằng cách giữ phím và di chuyển chuột.

- Tự động thay đổi kích thước cửa sổ khi kéo màn hình (Window Snapping).

Tuyết Mai (Theo Hyperdock)

Liên kết tải về

Link Download chính thức: