SuperCard for Mac

Tải về
3 (1) Solutions Etcetera Dùng thử 519 Dung lượng: 17,6 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.6 Intel

SuperCard là một công cụ lập trình, cho phép bạn nhanh chóng xây dựng phần mềm hoạt động theo cách bạn muốn. Từ người dùng đơn giản, nhân viên quản lý thông tin, một hệ thống kế toán tùy thích được thiết kế chuyên biệt dành cho loại hình kinh doanh của bạn, hoặc thậm chí lý một ý tưởng kinh doanh có thể khiến bạn trở lên nổi tiếng.

SuperCard đã được sử dụng cho tất cả các công việc trên và nhiều hơn vậy. Khi được sử dụng là một công vụ trình chiếu, nó có thể giúp bạn có được nhiều lựa chọn hơn mà các công cụ trình chiếu khác còn hạn chế. Bạn thậm chí còn có thể sử dụng nó để xây dựng các quầy tương tác. Khi được sử dụng là công cụ dạy học, nó có thể trang bị cho bạn với các thiết bị phòng học và chương trình dạy học.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 17,6 MB
  • Lượt xem: 528
  • Lượt tải: 519
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.6 Intel
Liên kết tải về

Link Download chính thức: