iAuxSQL (C++ SQL database API library) 1.4 for Mac OS X

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 7,6 MB
  • Lượt xem: 1.160
  • Lượt tải: 1.153
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.5 or later
Giới thiệu

iAuxSQL (C++ SQL database API library) - một công cụ phát triển dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu C++ SQL và thư viện API, hỗ trợ các nguồn cơ sở dữ liệu khác nhau như MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite...

Chương trình tiện ích hỗ trợ các phiên bản sau:

- Cơ sở dữ liệu: MySQL (4.1, 5.0, 5.1, 5.4, +), PostgreSQL (8.2+), Oracle (10.2+), SQLite (built-in: latest) với giao diện đơn giản, trực quan, dễ sử dụng

- Hỗ trợ các giao dịch trực tuyến với sự tham gia của các thành phần khác

- Kết nối và giao tiếp với lớp dữ liệu abstraction layer thông qua dịch vụ Proxy service - database (có thể xem qua ví dụ proxy_connection.cpp)

- Các nhân cơ bản không đồng bộ với các toán tử chia rẽ phân biệt

- Thêm công thức động vào thư viện ILibrary::ThreadCleanup()

- Khắc phục lỗi tốn bộ nhớ tài nguyên hệ thống khi giao diện MySQL khởi động các khối dữ liệu local

- Hỗ trợ SQLite tới phiên bản 3.6.20

(theo iauxsoft)