iChess Free for iPhone Game cờ vua miễn phí cho iPhone

Tải về
  • Đánh giá:
    4,1 ★ 16 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,3 MB
  • Lượt xem: 2.625
  • Lượt tải: 2.524
  • Ngày:
  • Yêu cầu: iPhone, iPod touch, iPad, iOS 2.0 or later
Giới thiệu

iChess Free là một trò chơi cờ cho iPhone đơn giản với tất cả các tính năng cần thiết. Nó có 4 loại chế độ chơi game - Máy tính với người chơi, người chơi với người chơi, máy tính với máy tính và phương thức trực tuyến. Nó sử dụng Internet Chess Server (FICS) dành cho chơi game trực tuyến. Có năm mức độ khó khăn trong trò chơi.

iChess Free for iPhone

iChess Free for iPhone

Theo XHTT

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Tìm thêm: Cờ vua
0 Bình luận
Sắp xếp theo