iMacros for Firefox 6.6.5.0

Tải về
5 (1) iOpus Miễn phí 3.442 Dung lượng: 293 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/Vista/NT, Firefox 3.0 – 3.7a1pre

Bạn đã từng sử dụng macro trong Word/Excel thì sẽ hiểu Macro là một chương trình bao gồm các lệnh và hàm được thi hành các thao tác mỗi khi bạn cần. Macro có thể tự động thực hiện thao tác và làm giảm các bước để hoàn thành những công việc thường xuyên. Ngoài ra, Macro có thể chạy lại hay thay đổi bất cứ lúc nào. Với add-ons iMacros, bạn có thể tạo macro với Firefox.

iMacro cho phép bạn ghi lại một loạt thao tác với chuột và text và chạy lại bất cứ lúc nào. Ví dụ: bạn có thể thiết lập một macro để mở bản báo cáo thuế từ mạng Intranet của công ty và nhập vào đó số ID cũng như những thông tin khác của bạn một cách tự động. Macro có thể được tạo, sửa đổi và truy cập từ sidebar xuất hiện sau khi bạn cài add-ons. Có khoảng 20 macro thường được ứng dụng trên iMacro như: giải nén dữ liệu từ bảng, điền forms sẵn có và lưu giữ lại các trang...

Theo XHTT

5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 293 KB
  • Lượt xem: 3.498
  • Lượt tải: 3.442
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/Vista/NT, Firefox 3.0 – 3.7a1pre
Liên kết tải về

Có thể bạn quan tâm