FlashGot for Firefox 1.5.6.13 Tiện ích hỗ trợ download cho Firefox

Tải về

3,3 (221) Giorgio Maone Miễn phí 50.683 Dung lượng: 387,2 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/7

FlashGot giúp kích hoạt việc download bằng cách sử dụng những trình quản lý download bên ngoài như Internet Download Accelerator, Internet Download Manager, FlashGet...

Đây là một tiện ích bổ sung giúp bạn có thể gọi các chương trình download đã được cài đặt từ trước để tải tập tin ấy về máy mình. Ngoài ra, tính năng Build Gallery sẽ giúp bạn tổng hợp các tập tin ảnh trên một hay nhiều trang Web cùng lúc để có thể tải về máy dễ dàng hơn.

3,3 (221) Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 1.5.6.13
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 387,2 KB
  • Lượt xem: 50.869
  • Lượt tải: 50.683
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/7
Liên kết tải về
Các link tải khác: