Jpeg Scrubber 2.0

Tải về
  • Đánh giá:
    3,3 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,1 MB
  • Lượt xem: 6.308
  • Lượt tải: 6.299
  • Ngày:
  • Yêu cầu: mọi Windows
Giới thiệu

Jpeg Scrubber sẽ giúp bạn giảm bớt kích thước tập tin và loại bỏ thông tin cá nhân từ ảnh jpeg mà không làm thay đổi hình ảnh. Bạn có biết rằng hầu hết các file ảnh JPEG chứa nhiều dữ liệu ẩn, bí mật? Điều này làm tăng kích thước của các tệp tin của bạn, và có thể gây ra vấn đề bảo mật cho website của bạn.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: