Kappa for Mac

Tải về

3 (1) Psi Lambda Dùng thử 264 Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.5/10.6/10.5.6 Intel

Kappa cung cấp các thư viện và công cụ để tạo các chương trình và thư viện. Những chương trình và thư viện này có thể sử dụng kết hợp của CPU và GPU trong việc xử lý song song (siêu điện toán). C++, .Net, Perl, Python, Ruby, và các ngôn ngữ khác cũng có thể sử dụng để truy cập và quản lý. Kappa cho phép pha trộn các ngôn ngữ này và CUDA C++ và OpenMP C++ có thể sử dụng được để thực hiện các bước của thuật toán. Ngoài ra, Kappa còn biến việc sử dụng các dữ liệu, hoạt động SQL OLAP, và CUDA và OpenMP C++ hoạt động dễ dàng hơn khi cung cấp khả năng hoạt động tốt hơn so với các giải pháp khác.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Lượt xem: 271
  • Lượt tải: 264
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.5/10.6/10.5.6 Intel
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm