Jackcess for Mac

Tải về

3 (1) Tim McCune Miễn phí 869 Dung lượng: 434 KB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X, java

Jackcess là một thư viện Java được thiết kế để đọ văn bản cho cơ sở dữ liệu MS Access. Ngoài ra nó còn dùng để xây dựng các ứng dụng Java.

Với Jackcess người dùng có thể đọc và viết trong cơ sở dữ liệu Microsoft Access 2000, 2002 ,2003 ,2007. Nó hỗ trợ hầu hết các kiểu dữ liệu Access, hỗ trợ việc cập nhật, xóa, tạo bảng, tạo hàng trong Access.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 434 KB
  • Lượt xem: 873
  • Lượt tải: 869
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X, java
Liên kết tải về
Link Download chính thức: