Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng 1.1.22 Định luật Snell

Tải về

5 (1) PhET_VN Miễn phí 67 Ngày: Yêu cầu: Windows 7/8/8.1/10/11

Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng lệch phương (gãy) của các tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau. Ánh sáng truyền trong không khí gãy khúc, hay khúc xạ, khi nó đi vào một môi trường khác ví dụ như thủy tinh. Khi các sóng như sóng ánh sáng bị khúc xạ, chúng chịu sự biến đổi hướng truyền do sự biến đổi ở vận tốc của chúng.

Mô hình mô phỏng Khúc xạ ánh sáng

Sự khúc xạ thường xảy ra khi một tia sáng đi từ một môi trường sang môi trường khác, và mỗi chất liệu đã biết đều làm chậm ánh sáng so với tốc độ của nó trong chân không và sự khúc xạ ánh sáng xảy ra tại ranh giới giữa hai môi trường.

Mô hình mô phỏng Khúc xạ ánh sáng
Mô hình mô phỏng Khúc xạ ánh sáng

Chức năng của mô hình Khúc xạ ánh sáng

  • Giải thích hiện tượng Khúc xạ ánh sáng và cách xác định góc khúc xạ.
  • Áp dụng định luật Snell cho chùm tia laser tới mặt phân cách hai môi trường.
  • Mô tả sự thay đổi của tốc độ và bước sóng của ánh sáng trong các môi trường khác nhau.
  • Mô tả sự thay đổi của góc khúc xạ theo bước sóng của ánh sáng.
  • Giải thích sự hình thành cầu vồng do lăng kính.
Khúc xạ ánh sáng
Khúc xạ ánh sáng

Định luật Snell

Sự khúc xạ tuân theo định luật Snell, phát biểu rằng, đối với một cặp môi trường và một sóng với một tần số duy nhất, tỉ lệ sin của góc tới θ1 và góc khúc xạ θ2 tương đương với tỷ số vận tốc pha (v1 / v2) trong hai môi trường, hoặc tương đương, với chiết suất tương đối (n2 / n1) của hai môi trường. Epsilon và mu ({\ displaystyle \ mu} \ mu) biểu diễn hằng số điện môi và mômen lưỡng cực từ của hai môi trường khác nhau.

Liên kết tải về

Liên quan, thay thế