LaunchOnTime

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,1 MB
  • Lượt xem: 277
  • Lượt tải: 273
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X
Giới thiệu

LaunchOnTime là ứng dụng để mở file (bao gồm cả ứng dụng), folder hoặc thực thi AppleScripts ở một thời điểm nào đó.

Kéo và thả các file hoặc sử dụng nút Browsr để thêm file vào danh sách file. Sau đó, chọn một hoặc nhiều mục tin rồi sử dụng lựa chọn "Date-Time" để lên lịch chạy cho nó. Nếu file là một AppleScript thì nó sẽuược thực thi, nếu là một file thì nó sẽ được mở cùng ứng dụng mặc định phù hợp với loại file. Ngoài ra, kết quả của AppleScript có thể gửi qua email tới một người nhận nào đó trong Preferences.

LaunchOnTime

Kích vào nút Start để chạy lịch. Có rất nhiều lựa chọn có sẵn trong cửa sổ Preferences. Cụ thể, bạn có khả năng chạy LaunchOnTime để gửi email tới một người nhận nào đó khi mục tin được chạy.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.