Date & Time

Tải về
2,5 (2) Incomprehensibilities Miễn phí 2.100 Dung lượng: 607 KB Ngày: Yêu cầu: Windows Vista/7
Date & Time là một tiện ích miễn phí dành cho hệ điều hành Windows Vista và Windows 7. Sau khi cài đặt chương trình vào máy, nó sẽ thêm vào hộp thoại Properties (trong Windows Explorer) một mục mới (Date/Time) cho phép bạn thay đổi thuộc tính ngày giờ của tập tin. Bạn có thể thay đổi thông tin về ngày giờ tập tin đó được tạo ra hay được sửa chữa lần cuối. Có nhiều tùy chọn để sửa chữa ngày giờ như: unknown (ngày giờ sẽ không xuất hiện trong bảng thuộc tính file); current (lấy ngày giờ hiện tại gán cho thuộc tính ngày giờ của file); customized (cho phép bạn tự chọn lấy ngày giờ); file (bạn có thể lấy thuộc tính ngày giờ của một file bất kỳ để gán cho file hiện tại).

2,5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 607 KB
  • Lượt xem: 2.152
  • Lượt tải: 2.100
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm