Letter Opener for Mac

Tải về

3 (1) Christopher Atlan Dùng thử 634 Dung lượng: 1,9 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.6/10.5 PPC/Intel

Letter Opener giúp cuộc sống của bạn trở lên đơn giản hơn. Bạn có đồng nghiệp sử dụng Microsoft Outlook và gửi bạn lịch làm việc hoặc bản đính kèm? Nếu bạn nhận được những mẫu email như vậy, bạn sẽ chỉ thấy một file winmail.dat xấu xí. Sau đó, bạn sẽ phải chạy iCal rồi copy và dán thông tin trong lịch làm việc vào iCal hoặc một ứng dụng nào khác để trích xuất bản đính kèm. Letter Opener là một Plugin dành cho Apple Mail có thể giải quyết vấn đề này và giúp cuộc sống của bạn trở lên đơn giản hơn.

Tìm duyệt bản đính kèm của một file winmail.dat giống như các bản đính kèm khác.

Hầu hết mỗi lần bạn nhận file winmail.dat từ người dùng Microsoft Outlook gửi email với bản đính kèm. Bạn có thể cố gắng chuyển đổi những file này với các công cụ khác, nhưng không một phần mềm nào khác có thể tích hợp với Apple Mail như Letter Opener.

Chuyển đổi liên lạc dành cho Address Book

Microsoft Outlook không gửi bất kì thông tin văn bản thuần nào của liên lạc trong email, vậy nên không có cách nào ngoài Letter Opener để nhận liên lạc, trừ phi người dunufg xuất một vCard.

Lồng các message

Các message lồng với nhau được gửi email bao gồm một hoặc nhiều message. Microsoft Outlook cũng lưu trữ những message như là một file winmail.dat, không một cách nào khác ngoài Letter Opener.

Ghi chú

Ghi chú từ Microsoft Outlook cũng có thể chuyển đổi được.

Kiểm tra cập nhật

Khi bạn khởi động Apple Mail, Letter Opener kiểm tra bản cập nhật mới nhất. Vậy nên bạn sẽ được sử dụng phiên bản mới nhất của plugin này.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,9 MB
  • Lượt xem: 644
  • Lượt tải: 634
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.6/10.5 PPC/Intel
Liên kết tải về
Link Download chính thức: