Link Logger

Tải về

3 (1) Binary Visions Dùng thử 364 Dung lượng: 3,3 MB Ngày: Yêu cầu: tất cả Windows

Động lực thúc đẩy đằng của Link Logger là cho phép người dùng có thể xem và học cách bảo mật Internet cũng như lưu lượng mạng của họ. Bảo mật Internet đã thay đổi rất nhiều từ khi Link Logger được ra mắt vào tháng 4 năm 2001, khi số lượng quét và tấn công tăng từ một vài cuộc mỗi giờ lên tới hơn 2000/giờ và còn tiếp tục tăng nữa, nhưng hầu hết mọi người không nhận thức được bảo mật Internet. Link Logger được dùng để ghi lại thông tin được gửi từ router/firewall của bạn, xử lý và hiển thị chúng nhằm giúp bạn biết dược những gid đã/đang xảy ra trên router/firewall của mình. Từ đó, bạn có thể biết được có bao nhiêu lần quét/tấn công đã xảy ra, khi nào và nơi chúng bắt nguồn, loại hình tấn công/quét là gì và cung cấp một đường link nhằm giúp bạn biết được thêm thông tin chi tiết hơn về một vụ tấn công và tất cả những điều này đều được thực hiện trong thời gian thực, trên một chương trình rất dễ sử dụng. Với Link Logger, bạn có thể biết được nơi xuất phát của một tấn công mới trên mạng và nếu nó đe dọa tới mạng của bạn hay không.

Link Logger cũng cho phép bạn quản lý và điều hành hệ thống trên mạng LAN để bạn có thể đảm bảo được kết nối mạng này được sử dụng phù hợp trên Internet bởi bạn có thể xem được nơi và khi nào cùng với cách thức Internet bị truy cập.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 3,3 MB
  • Lượt xem: 391
  • Lượt tải: 364
  • Ngày:
  • Yêu cầu: tất cả Windows
Liên kết tải về
Link Download chính thức: