Link Trade Verifier

Tải về
  • Đánh giá:
    2 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,1 MB
  • Lượt xem: 397
  • Lượt tải: 380
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/NT
Giới thiệu

Nếu bạn chạy một site và duy trì các liên kết qua lại với các site khác, Link Trade Verifier sẽ tự động thực hiện nhiệm vụ này cho bạn. Ứng dụng này sẽ lưu tất cả các URL của các website đang liên kết với bạn và sẽ quét để tìm các liên kết ngược trở lại site của bạn. Bạn có thể chỉ định cả URL cho trang liên kết cũng như từ khóa để tìm kiếm. Có thể xem kết quả theo thời gian thực trong khi chương trình đang làm việc vì nó chỉ mất một vài giây để kiểm tra một số lượng lớn các site.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.