LinkStash Portable

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 630 KB
  • Lượt xem: 484
  • Lượt tải: 474
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008
Giới thiệu

LinkStash 2.1.1 là chương trình nổi bật trong việc quản lý các trang bookmarks/favourites sử dụng cho IE, Netscape, Mozilla, NetCaptor và cả Operar. Nếu sử dụng LinkStash trong 5 phút, bạn sẽ không bao giờ muốn sử dụng lại IE favorites hoặc Bookmarks của Netscape và Operar.

LinkStash tự động mở hoặc đóng cùng với trình duyệt của bạn, và, sử dụng LinkStash có nghĩa là bạn có thể lưu và tổ chức lại tất cả những đường dẫn tới những trang ưa thích theo dạng cây gần giống với kiểu của Explorer. Với các trường dành cho việc giải thích, đánh giá, mật khẩu, ngày truy nhập cuối cùng…, các đường dẫn này có thể dễ dàng sửa đổi, duy trì và cập nhật.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo