Firebug 2.0.19 Chỉnh sửa CSS, HTML, JavaScript trên web

 • Đánh giá:
  3,9 ★ 9 👨
 • Phát hành:
 • Version: 2.0.19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 1,3 MB
 • Lượt xem: 21.121
 • Lượt tải: 20.303
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/7/8/8.1/10
Giới thiệu

Ngày nay, công việc được tiên phong bởi cộng đồng Firebug trong suốt 12 năm qua tồn tại trong Firefox Developer Tools. Hãy thử các công cụ tích hợp sẵn vào Firefox Quantum mới trong Phiên bản Firefox dành cho nhà phát triển:

Firefox Developer Edition

Firebug là một công cụ chủ chốt cho các nhà phát triển làm việc trên các trang Web. Nó cho phép bạn kiểm tra và ngắt HTML, CSS, JavaScript có trong một trang. Firebug sẽ mở ra dưới dạng một khung ở cuối trang bạn đang kiểm tra, hoặc trong một cửa sổ riêng.

Gợi ý lệnh trên trình duyệt sử dụng Firebug

Khám phá tất cả những gì Firebug có thể làm được sẽ phải mất cả một trang dài để viết. Chính vì thế, bây giờ chúng ta sẽ xem xét vấn đề cơ bản về mã nguồn HTML. Sau khi Firebug được kích hoạt, nếu bạn di chuột tới một thẻ HTML, một vùng được đánh dấu sẽ xuất hiện trên trang trả lại, chỉ cho bạn biết thẻ đó được hiển thị ở đâu.

Báo lỗi trong code web khi xem bằng Firebug

Ngoài ra, bạn có thể đặt Firebug trong mô hình Inspect. Sau đó, di chuột qua trang trả lại, dòng phù hợp với mã nguồn sẽ được đánh dấu. Kích đúp vào mã, bạn có thể chỉnh sửa và xem các thay đổi tạo ra. CSS cũng làm việc theo cách tương tự.

Với các nhà phát triển JavaScript, Firebug sẽ giúp tìm lỗi và nhảy nhanh tới mã nguồn của các lỗi đó. Bạn có thể thay đổi mã, dò từng bước theo từng dòng trên script, đặt các điểm ngắt, v.v…. Về cơ bản mà nói, đây là hệ thống gỡ rối JavaScript đầy đủ, nằm trong một mở rộng trình duyệt.

Cấu trúc hiển trị trên panel DOM khi xem với Firebug

Firebug là mở rộng tuyệt vời và là một chủ đề lớn. Nếu bạn đang phát triển các trang Web, chắc chắn bạn sẽ thích có nó trong bộ công cụ của mình. Có nhiều tài liệu và nhiều trao đổi bạn có thể tham khảo về nó trên GetFirebug Web site.

Tìm thêm: Firebug HTML

Ứng dụng liên quan và thay thế