Login LockDown

Tải về
3 (1) Bad Neighborhood Miễn phí 560 Dung lượng: 11 KB Ngày: Yêu cầu: Windows, WordPress 2.5 trở lên

Login LockDown sẽ ghi nhận các địa chỉ IP cũng như khoảng thời gian của mỗi lần đăng nhập thất bại vào Wordpress. Nếu số lần đăng nhập thất bại từ một địa chỉ IP trong khoảng thời gian ngắn vượt quá mức cho phép, hệ thống sẽ khóa chức năng đăng nhập của IP này.

Phương thức này rất hữu ích cho việc ngăn chặn kiểu tấn công brute-foce mật khẩu (dò tìm mật khẩu theo cách thức thử đăng nhập với các chuỗi ký tự định sẵn hay ngẫu nhiên).

Bạn tải WordPress 3 tại đây

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 11 KB
  • Lượt xem: 571
  • Lượt tải: 560
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows, WordPress 2.5 trở lên
Liên kết tải về

Link Download chính thức: