Lyn for Mac

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 6,7 MB
  • Lượt xem: 535
  • Lượt tải: 524
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.5.6 Intel/10.6 Intel
Giới thiệu

Lyn là trình duyệt và hiển thị ảnh nhẹ và rất nhanh. Lyn có khả năng hỗ trợ cho tất cả các định dạng ảnh như JPEG, TIFF, JPEG 2000, PNG, PPM, TGA, RAW, HDR, OpenEXR animated GIF và bất kì định dạng ảnh nào có hỗ trợ bởi Mac OS X.

Các tính năng chính:

• Hiển thị nhanh chóng trên cấu hình quản lý đơn hoặc đa quản lý

• Tải ảnh với bất kì kích cỡ nào

• Đa tuyến để tận dụng CPU nhiều lõi

• Tương thích với các hình ảnh High Dynamic-Range như TIFF cũng như Radiance và OpenEXR

• Phân tích dữ liệu thông thường: Exif, Camera\'s makernote, Gps, GeoTIFF, IPCT

Phiên bản mới này có:

• Thêm một checkbox trong bảng tùy chỉnh để hiển thị file mở rộng trong trình duyệt và danh sách hiển thị

• Nâng cấp Go to Folder để hỗ trợ tự động hoàn thành

• Hỗ trợ CIE Lab với 8 và 16 bit tiff

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.