Magic File Renamer Pro

Tải về
3 (1) FineBytes Dùng thử 1.862 Dung lượng: 1,5 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 7/Vista/2003/XP/2000

Magic File Renamer Pro là phần mềm mạnh mẽ giúp bạn đổi tên nhiều tập tin và thiết lập thẻ ID3. Bạn có thể thay đổi tên, ngày tháng và các thuộc tính cho tập tin và thư mục. Ngoài ra, còn cho phép bạn thay đổi các tập tin văn bản và ID3v1/ID3v2 cho các tập tin MP3.

Magic File Renamer Pro

Các tính năng chính:

- Thay đổi tên, ngày tháng và các thuộc tính cho tập tin và thư mục.

- Sửa đổi thẻ ID3 các tập tin MP3. Hỗ trợ toàn diện cho chuẩn ID3v1 và ID3v2.4. Hỗ trợ mã hóa VBR.

- Chỉnh sửa nội dung cho các tập tin văn bản bằng cách áp dụng bộ lọc văn bản trên chúng.

- Di chuyển các tập tin, thư mục khác nhau (tự động tạo ra cấu trúc thư mục).

- Xem trước, bao gồm xem trước những thay đổi trong các thẻ MP3, ngày tháng và các thuộc tính.

- Đọc các tập tin JPEG (EXIF) và các thuộc tính tập tin hình ảnh.

- Cho phép bạn thêm số thứ tự vào tên của file.

- Hỗ trợ cho cơ sở dữ liệu âm nhạc trực tuyến freedb.org.

- Tính năng tìm kiếm và thay thế.

- Đổi tên nhóm các tập tin bằng cách sử dụng một danh sách trong file văn bản.

- Tính năng phân loại mạnh mẽ.

- Hướng dẫn đổi tên cho tên và thẻ.

- Tích hợp với Menu Context trong Windows Explorer.

- Chế độ Console để đổi tên tự động từ dòng lệnh.

Yêu cầu: .NET framework 4.0

Tuyết Mai

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,5 MB
  • Lượt xem: 1.889
  • Lượt tải: 1.862
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 7/Vista/2003/XP/2000
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế