Mailings for Mac

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 4,9 MB
  • Lượt xem: 281
  • Lượt tải: 282
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC
Giới thiệu

Mailings là một ứng dụng có đầy đủ các chức năng giúp người dùng dễ dàng gửi địa chỉ website hoặc các file tới một số lượng lớn người nhận với mục đích quảng cáo hàng loạt, thông báo tin tức, lịch trình các sự kiện một cách thường xuyên …. Người dùng không cần phải trả phí lặp lại cho các dịch vụ email khi sử dụng chiến dịch gửi email hàng loạt bằng Mailings. Mailings thường xuyên cập nhật với các chức năng mới và luôn miễn phí.

Nếu người dùng muốn gửi hàng loạt email thì Mailings là lựa chọn số 1 với nhiều chức năng như đăng ký, kiếm soát quá trình, lịch trình, khắc phục lỗi, điều chỉnh, cá nhân hóa và nhiều chức năng khác. Địa chỉ mail khách hàng, trình duyệt hay danh sách liên lạc được hợp nhất lại giúp làm đơn giản hóa chức năng của Mailings.
Bản demo với đầy đủ các chức năng được sử dụng tối thiểu trong vòng 10 ngày.

Các chức năng chính:

• Giao diện trực quan đơn giản

• Cá nhân hóa (bao gồm dòng chủ đề)

• Chế độ gứi theo nhóm mới với Cc hoặc Bcc tăng tốc độ

• Gửi dạng văn bản HTML hoặc văn bản thuần

• Có thể gửi đến hàng nghìn người nhận

• “Throttling” để điều chỉnh tỷ lệ tin nhắn

• Lên lịch trình

• Đưa ra các file văn bản CVS hoặc TSV

• Danh sách liên lạch với danh sách theo nhóm hoặc phân loại

• Cho biêt các nhóm lân cận ngay lập tức

• Cho biết danh sách người liên lạc Daylite 3 sử dụng chương trình nhúng Mailings Daylite

• Các mẫu thêm địa chỉ liên lạc hoặc đưa ra dữ liệu file tới nội dung tin nhắn

• Các mẫu hỗ trợ phát sinh nội dung AppleScript

• Dòng chủ đè có thể là một mẫu

• Thay thế văn bản thuần

• Hỗ trợ thiết lập các ký tự

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.