Mass Mailing Gửi một hoặc nhiều email cùng lúc

Tải về
3 (1) Mass Mailer Miễn phí 1.091 Dung lượng: 1 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Mass Mailing là ứng dụng được viết bằng C# để trợ giúp bạn trong quá trình gửi một hoặc nhiều email cùng lúc. Ngoài ra, nó còn cho phép bạn thêm các file đính kèm, hỗ trợ nhiều SMTP server và kiểm soát theo nhóm.

Mass Mailing

Tính năng:

- Có khả năng định rõ SMTP server.

- Có thể xác định địa chỉ email trong Excel 2007+ (32 bit), Excel 97-2003, hoặc CSV dựa trên Linq.

- Cho phép thêm các đính kèm.

- Thực hiện gửi các email song song và chờ phản hồi từ SMTP server.

- Hiển thị status của các email được gửi kèm với thông tin về:

+ Số lượng email được gửi và đang chờ phản hồi từ SMTP server.

+ Tổng email gửi.

+ Gửi thành công.

+ Lỗi khi gửi (mỗi email được thử lại 3 lần trước khi hiển thị lỗi).

+ Progress Bar hiển thị tiến trình cho tới khi tất cả email đều nhận được phản hồi từ server.

Đặng Hương

Hướng dẫn sử dụng:

1. Vào File -> Settings và xác định SMTP server cùng với cổng và thông tin nếu cần.

2. Trình duyệt file exel với tiêu đề cột của “Email” và “Name”.

3. Click Add Attachment và thêm đính kèm nếu cần.

4. Định rõ From, Subject, và Body.

5. Click Send và click Yes nếu bạn chắc chắn muốn gửi.

6. Chờ đến khi tất cả email đã được gửi, sau đó đóng hộp thoại.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1 MB
  • Lượt xem: 1.332
  • Lượt tải: 1.091
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm