Math Homework Maker

Tải về
  • Đánh giá:
    3,8 ★ 5 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 150 KB
  • Lượt xem: 3.807
  • Lượt tải: 3.787
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/2000/XP/NT
Giới thiệu

Math Homework Maker 1.0 là một chương trình giúp học sinh có thể làm bài tập môn toán ở nhà một cách nhanh chóng, vì với những phép tính cơ bản, Math Home work sẽ giúp bạn có nhanh đáp số. Phụ huynh cũng có thể dùng Math Homework để kiểm tra kết quả các bài tập toán của các em xem có đúng hay không, vì chỉ cần nhập số liệu vào nó là có kết quả.

Math Homework hỗ trợ học sinh tính nhanh những bài toán của chương trình trung học, từ đó có thể kiểm tra lại đáp số bài toán đã làm, hay giúp làm bài tập về nhà nhanh hơn. Chương trình Math Homework Maker được sự hỗ trợ của trang web www.clickteam.com nên khi cài đặt bạn sẽ có thêm hai chương trình nhỏ nữa là: ClockSync và Save dùng để đồng bộ hóa giờ giữäa máy tính bạn với mạng. Đây là 2 chương trình quảng cáo cho trang web hỗ trợ Math Homework nên bạn cứ yên tâm sử dụng, nhất là ClockSync. Nó giúp đồng hồ máy bạn đúng theo giờ server. Nếu không muốn cài các phần mềm phụ thêm này, bạn có thể chép file Math.exe 264 KB tại thư mục cài đặt rồi chép vào đĩa mềm tiện cho việc sử dụng lưu động. Sau đó tháo gỡ (Uninstall) Math Homework vào clockSync, Save ra khỏi máy.

Math Homework có tất cả 11 cửa sổ chức năng như: chuyển đổi phân số, các phép tính về số thập phân, giải phương trình bậc 2... Bạn muốn dùng chức năng nào thì bấm vào cửa sổ tương ứng.

- Fraction conversion: là một công cụ giúp chuyển đổi hỗn số thành phân số hay số thập phân và ngược lại. Chẳng hạn muốn đổi phân số thành hỗn số trong mục Converts Improper Fractio To Simple Fraction (khung trên bên phải), gõ phân số vào ô tử và mẫu rồi bấm nút Improper To Fraction bạn sẽ có kết quả bên cạnh.

- Operators On Fractions: Thực hiện các phép tính như: Cộng (+), trừ (-) nhân (*), chia (/) giữa 2 hỗn số; tìm mẫu số chung cho 2 phân số (mục Common Denominator) và tối giản một phân số (mục Reduction).

- Areas And Perimeters: Tính nhanh diện tích và chu vi của: Tứ giác (Quadrilateral), tam giác (Triangle), đường tròn (Circle) và tính ngược lại nếu biết một số yếu tố.

- Traffic And Percentage Problems: Giúp tính nhanh các bài toán về chuyển động (mục Traffic Problems) như tính được vận tốc nếu biết thời gian và quãng đường..., đồng thời tính tỉ lệ phần trăm (mục Percentage Problems) của một số nào đó.

- Solving Quadratic Equation: Giải nhanh chóng bất kỳ phương trình bậc 2 nào. Bạn chỉ cần nhập vào 3 hệ số của phương trình vào 3 ô A, B, C rồi bấm nút Solve sẽ có kết quả 2 nghiệm nơi ô Solutions.

- Arithmetic Progression, Geometric Progression: Mục Arithmetic Progression tính tổng số của một dãy số tạo nên cấp số cộng nếu biết số hạng đầu, cuối và công sai (Arithmatic Jump Size).

Mục Geometric Progression tính tổng số của một dãy số tạo nên cấp số nhân nếu biết số hạng đầu, cuối và công bội (Geomatic Jump Size).

- Triangles, The Law of Sines, The Law of Cosines: Dùng định luật Sin và Cos (lượng giác) tìm nhanh cạnh, góc trong tam giác, bạn lưu ý góc nhập vào tính bằng độ (degrees).

- Statistics: Giúp tính nhanh các phép tính về thống kê.

- Complex Numbers: Mục Operation [+ - */] on Complex Number giúp thực hiện nhanh các phép tính cộng, trừ, nhân, chia giữa các số phức (số ảo:i) và có thể viết các số phức dưới dạng lượng giác (mục Polar Representation).

Theo LBVMT

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.