Mega Man X Game người máy Mavericks

Tải về
  • Đánh giá:
    4 206 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,7 MB
  • Lượt xem: 51.325
  • Lượt tải: 90.320
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Windows 98/NT/ME/2000/2003/XP/Vista/7
Giới thiệu

Mega Man X - Game người máy Mavericks

Tiến sĩ khoa học Dr.Doppler tạo một thành phố mới cho Reploids, hứa hẹn sẽ mang lại một kỷ nguyên của hòa bình cho Reploids và con người. Nhưng vài điều sai lầm khủng khiếp đã xảy ra, Mavericks (những người máy không được kiểm soát) đã xuất hiện khắp nơi! X và Zero tìm hiểu chúng đằng sau những cuộc nổi loạn và biến chúng thành người máy tốt.

Mega Man X