Microsoft Office Proofing Tools 2003 Service Pack 2 Gói cập nhật SP2 cho Office Proofing Tools 2003

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 30,6 MB
  • Lượt xem: 665
  • Lượt tải: 650
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000 SP3/Server 2003/XP
Giới thiệu

Service Pack 2 cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho Microsoft Office Proofing Tools 2003.

Office 2003 Service Pack 2 (SP2) for Proofing Tools chắc chắn rằng Office 2003 sẽ chạy đầy đủ các chức năng khi bạn sử dụng Office 2003 Proofing Tools.

Microsoft Office Proofing Tools 2003 Service Pack 2

Gói dịch vụ này bao gồm các bản cập nhật phát hành trước đó:

- Office 2003 Service Pack 1 for Proofing Tools.

- Update for Office 2003 Proofing Tools French Spelling Checker and Thesaurus: KB892258

Yêu cầu hệ thống:

- Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows 2000 Service Pack 3, Windows Server 2003, Windows XP.

- Bản cập nhật này áp dụng đối với: Microsoft Office Proofing Tools 2003.

Tuyết Mai