Microsoft Office SharePoint Designer Language Pack 2007 Service Pack 3 Gói cập nhật SP3 cho Office SharePoint Designer Language Pack 2007

Tải về
  • Đánh giá:
    3,5 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 50 MB
  • Lượt xem: 469
  • Lượt tải: 434
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 7/Server 2003/Vista/XP
Giới thiệu

Service Pack 3 cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho Microsoft SharePoint Designer Language Pack 2007.

Microsoft Office SharePoint Designer Language Pack 2007 Service Pack 3

Yêu cầu hệ thống

- Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows 7, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP.

- Bản cập nhật này áp dụng đối với: Microsoft Office SharePoint Designer Language Pack 2007( 32 bit).

- Windows Installer 3.1 hoặc cao hơn.

Tuyết Mai

Hướng dẫn cài đặt:

Nếu bạn đang dùng Microsoft Office SharePoint Designer Language Pack 2007( 32bit) thì làm theo các thao tác sau để cài đặt:

1. Tải về file .exe bằng cách nhấn vào nút Download, sau đó lưu tập tin vào ổ cứng của bạn.

2. Hãy đóng tất cả các chương trình đang chạy.

3. Trong Windows Explorer, click đúp vào file. exe mà bạn đã lưu vào ổ cứng, và theo hướng dẫn trên màn hình.