Microsoft Office Servers Language Pack 2007 Service Pack 3 (32 bit) Gói cập nhật SP3 cho Office Servers Language Pack 2007

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 16 MB
  • Lượt xem: 511
  • Lượt tải: 492
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows Server 2003/Server 2008
Giới thiệu

Service Pack 3 cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho Microsoft Office Servers Language Pack 2007.

Microsoft Office Servers Language Pack 2007 Service Pack 3 (32 bit)

Yêu cầu hệ thống:

- Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows Server 2003, Windows Server 2008.

- Bản cập nhật này áp dụng đối với: Microsoft Office Servers 2007.

- Windows Installer 3.1 hoặc cao hơn.

Tuyết Mai

Hướng dẫn cài đặt:

Làm theo các bước để cài đặt Microsoft Office Servers Language Pack 2007 Service Pack 3 (32 bit):

1. Tải về file .exe bằng cách nhấn vào nút Download, sau đó lưu tập tin vào ổ cứng của bạn.

2. Hãy đóng tất cả các chương trình đang chạy.

3. Trong Windows Explorer, click đúp vào file. exe mà bạn đã lưu vào ổ cứng, và theo hướng dẫn trên màn hình.