My Data for Android Quản lý cơ sở dữ liệu cho Android

Tải về
 • Đánh giá:
  2,4 ★ 8 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 340 KB
 • Lượt xem: 558
 • Lượt tải: 545
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Android 2.2 and up
Giới thiệu

My Data for Android là ứng dụng cơ sở dữ liệu cho Android.

Đây là ứng dụng cơ sở dữ liệu đơn giản và dễ sử dụng, hỗ trợ tạo dữ liệu trên thẻ SD trong thư mục mang tên My Data.

Tính năng:

 • Tạo/xóa/thay đổi tên/sao lưu cơ sở dữ liệu
 • Tạo/xóa/thay đổi tên/nhập/xuất bảng
 • Tạo/xóa/thay đổi tên/di chuyển cột
 • Tạo/xóa/chỉnh sửa/di chuyển hàng
 • Tạo mối quan hệ giữa các bảng
 • Bảo vệ bảng bằng mật khẩu
 • Hỗ trợ các loại nội dung: Text, Integer, Real, Checkbox, ngày, tháng, số điện thoại

Minh Lộc

Liên kết tải về

Link Download chính thức: