Người bán hàng vĩ đại nhất for Android 2.1.3 Sách kỹ năng bán hàng

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 2.1.3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 2 MB
 • Lượt xem: 223
 • Lượt tải: 215
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Android 1.6 trở lên
Giới thiệu

“The Greatest Salesman in the World” là một cuốn sách tuyệt vời đã từng được con người viết ra. Cuốn “Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới” này là một cuốn sách mà những thông điệp ẩn mật đáng trân trọng của nó thường bị bỏ quên bởi chính cái tên của cuốn sách.

Người bán hàng vĩ đại nhất for Android

Chúng ta cần phải hiểu hai chữ bán hàng được nói ở đây có nghĩa rộng hơn nhiều chứ không chỉ là công việc bán hàng bình thường như mọi người ngầm hiểu.

Og Mandino là một tác giả sách "self help" (tự thân cải tiến) nổi tiếng chứ không phải một tác giả sách marketing. Chính vì lý do này mà chúng ta cần phải hiểu đây không thể là một cuốn sách về một ý thức hay những phương pháp bán hàng một cách đơn thuần.

Người bán hàng vĩ đại nhất for Android

Theo ý của tác giả Og Mandino thì đây là một cuốn sách mượn công việc bán hàng để nói đến một phong cách sống phục vụ sẽ đưa ta đạt đến những thành công to lớn trong cuộc sống và nếu có, thì quan trọng hơn nữa là – Cảm nhận niềm hạnh phúc của việc “được sống” một cách độc lập và tự do trong giới hạn của tình yêu.

Liên kết tải về
0 Bình luận
Sắp xếp theo