Note Sync

Tải về

3 (1) GP Imports, Inc Dùng thử 558 Dung lượng: 1.013,8 KB Ngày:

Note Sync giúp bạn luôn mang theo nhật ký, nhật ký công tác, các chuyến đi,... Các ghi chú từ sổ ghi chép của bạn sẽ được cập nhật. Có rất nhiều ứng dụng ghi chú và chúng ta có thể tìm kiếm một ứng dụng phù hợp với nhu cầu của mình.

Với ứng dụng này, bạn có thể:

  • Đồng bộ hóa các ghi chú từ Web vào thiết bị.
  • Đồng bộ hóa các ghi chú từ thiết bị lên web.
  • Đồng bộ hóa các ghi chú với một bản copy cục bộ trên thiết bị.
  • Thêm vào ghi chú các dữ liệu hoặc thời gian nếu cần thiết
3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1.013,8 KB
  • Lượt xem: 592
  • Lượt tải: 558
  • Ngày:
Liên kết tải về
Link Download chính thức: