Outlook Express Protector

Tải về
  • Đánh giá:
    3,3 ★ 6 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 638 KB
  • Lượt xem: 2.266
  • Lượt tải: 2.266
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003 Server/Vista
Giới thiệu

Outlook Express Protector được tạo ra để đáp ứng nhu cầu kiểm soát việc truy nhập Outlook Express và danh sách các địa chỉ và e-mail có trong đó. Outlook Express Protector không mã hóa để bảo vệ file và folder, nhưng khi Outlook Express Protector đang chạy thì không một ứng dụng nào có thể truy nhập được.

Bất cứ khi nào bạn mở Outlook Express hoặc Address Book, Outlook Express Protector cũng sẽ yêu cầu nhập mật khẩu để kiểm tra điều kiện truy nhập.

Nếu người dùng không nhập đúng mật khẩu hoặc thoát khỏi hộp thoại xác nhận, Outlook Express or Address Book sẽ không mở ra và không một ứng dụng thứ 3 nào có thể truy nhập được các file dữ liệu. Nghĩa là nếu Outlook Express Protector đang hoạt động, không một ai có thể lấy cắp hoặc làm hỏng dữ liệu của bạn có trong Outlook Express.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo